Jak praktyk z praktykiem czyli….terapeuta dla terapeutów.

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie terapeutyczne oraz lekarza psychiatry.

Wprowadzenie do szkolenia

Pacjenci którzy w trakcie procesu psychoterapii przyjmują równocześnie leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych stanową znaczną i wzrastającą grupę osób w praktyce wielu terapeutów.  Jakie znaczenie to za sobą niesie? Jaki to ma wpływ na psychoterapię? Jakie jest działanie leków psychotropowych? Jakie efekty działania leków można obserwować na poziomie psychologicznym? Jak leki wpływają na myślenie, emocje, relacje terapeutyczną?

Celem spotkań nie jest przedstawienie istniejących grup leków psychotropowych ani opisanie ich mechanizmów działania receptorowego. Z punktu widzenia psychoterapii bardziej istotna jest wiedza  jaki wpływ mogą wywierać leki wobec funkcji psychicznych; jak wpływają na kontakt z terapeutą i możliwości uzyskania zmiany psychicznej.  Celem spotkań jest więc przekazanie wiedzy i wskazówek praktycznych jak można dostrzegać działanie leków w trakcie prowadzenia psychoterapii. W oparciu o unikalną wiedzę i wykraczający poza schemat sposób myślenia przedstawione zostaną zarówno wyniki najnowszych badań naukowych jak i doświadczenia wynikające z równoczesnego rozumienia procesu terapeutycznego i psychologicznych efektów działania leków.

Wśród publikacji  poruszających temat stosowania leków w psychoterapii oraz psychologicznych aspektów działania leków psychotropowych znajdują się zarówno liczne opisy przypadków jak i rozdziały w podręcznikach i monografiach, między innymi:

Murawiec S.: Psychodynamiczna interpretacja działania leków psychotropowych. W: Murawiec S., Żechowski C. (red.): Od neurobiologii do psychoterapii. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2009. s.140-219.

Murawiec S., Suszek H.: Psychologiczna interpretacja działania leków w obrębie psychoterapii. Rozdział 26. W.: Grzesiuk L., Suszek H. (red): Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Pogranicza. Eneteia, Warszawa 2012: 615-632.

Murawiec S., Wierzbiński P.: Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej. Termedia, Poznań 2019.

Szkolenie prowadzone jest w postaci online.

Na prośbę uczestników szkolenia termin został przeniesiony na sobotę 17.04.2021.

Data szkolenia:

17.04.2021 g. 09.00-20.00

Koszt szkolenia: 700 PLN

Opłatę można uregulować wpłacając na konto:

KIMZE SPO ZOO

36 1140 2017 0000 4802 1297 6174

lub podczas rejestracji za pomocą PayU.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu

Dr Sławomir Murawiec

Szkolenia poprowadzi

Dr n. med. Sławomir Murawiec

Psychiatra i psychoterapeuta. Od ponad 20 lat nieustająco zaintrygowany tematem psychologicznych, subiektywnych i indywidulanych reakcji na leki stosowane w psychiatrii. Zgłębia zarówno prace naukowe dotyczące tej  tematyki jaki i odkrywa nowe zjawiska pracując z pacjentami. Jest między innymi autorem koncepcji leku jako obiektu relacji (2004). Za publikacje łączące wiedzę psychoterapeutyczną z neurobiologią została mu przyznana nagroda im. Stefana Ledera (2014) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2018 nagrodzony „Złotą Synapsą” za zasługi dla psychiatrii.

PLAN ZAJĘĆ:

Panel pierwszy:

Działanie leków na trzech poziomach: biologicznym, subiektywnym i psychologicznym. Psychologiczne poziomy działania leków uchwytne w kontakcie z pacjentem. Leki a psychoterapia. Mity i fałszywe przekonania na temat leków psychiatrycznych.

Podział leków psychotropowych.

Panel drugi:

Leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Jak naprawdę działają leki przeciwdepresyjne na poziomie biologicznym, indywidualnym i w relacjach z otoczeniem. Neuropsychologiczna hipoteza działania leków przeciwdepresyjnych.

Leki uspokajajcie i przeciwlękowe. Różne rodzaje lęku – różne możliwości farmakoterapii.

Panel trzeci:

Leki stosowane w schizofrenii i zaburzeniach dwubiegunowych. Psychologiczny poziom działania leków przeciwpsychotycznych w kontekście teorii uwydatniania znaczeń i tworzenia modeli predykcyjnych.

Działania niepożądane leków przeciwpsychotycznych. Systemy dopaminergiczne mózgu

Leki stabilizujące nastrój

Panel czwarty:

Pozostałe grupy leków. Znaczenie leków w  relacji pacjenta z terapeutą. Jak zmienia się kontakt terapeutyczny jeśli pacjent przyjmuje leki. Poziom interpretacji  subiektywnie odczuwanych działań leków i wyobrażeń na temat ich działania – przykłady kliniczne. Współpraca psychologa, psychoterapeuty z psychiatrą.