ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Immunology4You

II EDYCJA

14.01.2023

Alarm

GODZINY: 9:00 - 18:00

Globe

WYDARZENIE ON-LINE

Immunology4You

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji konferencji "Immunology4You" organizowanej pod patronatem honorowym Krajowej Konsultant w dziedzinie Immunologii Klinicznej dr hab. n. med. Sylwii Kołtan. 

Na konferencję zapraszamy Państwa w dniu 15.01.2022 r., w trybie online. 

Tematyka konferencji opiera się na dyskusjach interdyscyplinarnych pomiędzy specjalistami, wydawałoby się, skrajnie odległych dziedzin takich jak kardiologia, gastroenterologia, hematologia, pulmonologia, alergologia z immunologami klinicznymi.

Postaramy się pokazać punkty styczne wiedzy i doświadczenia ekspertów w różnych dziedzinach medycyny, celem ciekawego i poszerzającego horyzonty podejścia do molekularnych podstaw różnych schorzeń.

Aktualnie medycyna podzielona jest na wąskie specjalizacja i często specjaliści poszczególnych dziedzin nie konfrontują swojej wiedzy z wiedzą innych obszarów medycyny. Jednak w wielu chorobach spojrzenie pod innym kątem może pokazać nam jak bardzo interdyscyplinarne dyskusje są nam potrzebne. 

Podczas konferencji zaprezentujemy również choroby rzadkie, takie jak pierwotne niedobory odporności i wrodzony obrzęk naczynioruchowy, jakimi zajmują się immunolodzy kliniczni, które mogą zostać rozpoznane przez innych specjalistów.

Chcemy pokazać też jak może wyglądać harmonijna współpraca międzyośrodkową i międzynarodowa. W trzeciej sesji - nowości w medycynie międzynarodowej, pokażemy jak dobra komunikacja i wspólny cel może połączyć wiele ośrodków klinicznych i naukowych.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu.

Kierownik Naukowy Konferencji

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK
dr n. med. Dariusz Sołdacki

Patronat honorowy:

Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK

Kierownictwo naukowe:

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan,

prof. UMK

dr n. med. Dariusz Sołdacki

PROGRAM KONFERENCJI

RELACJA Z WYDARZENIA

Odtwórz wideo

ZAREJESTRUJ SIĘ

Ribbon

Certyfikat

Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik
otrzyma certyfikat uczestnictwa

Medal

Punkty edukacyjne

Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik
otrzyma 9 punktów edukacyjnych

Immunology4You

OPŁATA KONFERENCYJNA:
250 ZŁ
  • Key dostęp do transmisji
  • Book książka konferencyjna w .pdf
    (książka zostanie przesłana na adres e-mail uczestnika
    do 7 dni od daty konferencji)
  • Document Attach materiały konferencyjne
  • Videocam dostęp do nagrania konferencji
  • Ribbon Certyfikat uczestnictwa
  • Medal Punkty edukacyjne

WPŁATY

Wpłaty prosimy kierować na konto KIMZE nr konta: 51194010763228054800000000 w tytule przelewu prosimy o wpisanie Imienia i Nazwiska z dopiskiem: Immunology4You​

WYKŁADOWCY

Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK

Dr n. med. Dariusz Sołdacki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

Dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek

Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk Prof. Uczelni

Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder

Dr n. med. Paweł Dubiela

Dr n. med. Maciej Dądalski

Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska

dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Dr n. med. Izabella Kupryś- Lipińska

Dr n. med. Małgorzata Sokołowska

Professor; MD, PhD Karl-Johan Malmberg

KONTAKT

ul. Wojska Polskiego 7
05-850 Macierzysz
tel. 606 211 027
http://www.kimze-online.com/

Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK

Zatrudnienie:
1) Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
2) Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Bydgoszcz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Notka biograficzna:
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, profesor UMK, specjalista pediatrii i immunologii klinicznej, pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przez 8 lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. immunologii klinicznej, a od 21-09-2019 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej.

Szczególne zainteresowania zawodowe: rzadkie choroby immunologiczne, szczepienia ochronne. Nauczyciel akademicki – prowadzi działalność edukacyjną dla studentów polsko i anglojęzycznych.

Zaangażowana w edukację lekarzy specjalizujących się i zainteresowanych immunologią kliniczną. Ważnym aspektem aktywności jest współpraca ze środowiskiem pacjentów, zwłaszcza stowarzyszeniem „Immunoprotect”. Zrealizowała wiele projektów edukacyjnych z pacjentami i dla pacjentów. Autor i współautor wielu artykułów i rozdziałów w książkach w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Society for Immunodeficiencies (ESID). Członek Polskiej Akademii Nauk.

Prywatnie: jeden Mąż od ponad 30 lat, jedna, ale za to bardzo udana córka Marta.

Zainteresowania: ogród, podróże, dobra książka.

Dr n. med. Dariusz Sołdacki

Posiada tytuł doktora nauk medycznych, uzyskany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2015 roku; specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej, w trakcie szkolenia w specjalizacyjnego w zakresie alergologii; starszy asystent, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej , Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa; adiunkt, Zakład Immunologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności (ESID) oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EEACI).

Udział w tłumaczeniu polskiego wydania „Geriatria” Thomas Rosenthal - 2009 r. oraz polskiego wydania „Podręcznika transplantacji nerek” Gabriela M. Danovitcha - 2006 r.

Prowadzi prace badawcze na temat analizy gospodarki żelazowej oraz kumulacji metali ciężkich w wątrobach ludzkich we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, prowadził prace nad mechanizmami prowadzącymi do włóknienia i regeneracji wątroby. Zainteresowania kliniczne to diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, alergologia.

Publikacje:

ul. Kłobuka 8D/46 02-699 Warszawa 608 395 592

Facilitated Subcutaneous Immunoglobulin Replacement Therapy in Clinical Practice: A Two Center, Long-Term Retrospective Observation in Adults With Primary Immunodeficiencies. Więsik-Szewczyk E, Sołdacki D, Pączek L, Jahnz-Różyk K.

Frontiers in Immunology 11 (981), 1-8 Relapsing polychondritis in a liver transplant recipient: A case report. Mydlak A, Sołdacki D, Foroncewicz B, Stopa Z, Powała A, Budlewski T, Pączek L, Mucha K. Medicine (Baltimore). 2017.

Cytomegaloviral infection in solid organ transplant recipients: preliminary report of one transplant center experience. Hryniewiecka E., Sołdacki D., Pączek L. Transplant Proc. 2014;46(8):2572-5

Application of anti-cD154, anti-CD25 and anti-CD152 antibodies - attempt to achieve immunological tolerance. Sołdacki D., Foroncewicz B. Pol Arch Med Wewn. 2006 Jan;115(1):85-91

Application of ATG, anti-CD3, anti-CD52 and anti-CD20 antibodies to transplantation. Sołdacki D., Mucha K. Pol Arch Med Wewn. 2006 Feb; 115(2): 163-71

Posttransplant lymphoproliferative disorder of the lung in a renal transplant recipient treated successfully with surgery. Foroncewicz B., Mucha K., Usiekniewicz J., Chmura A., Kryst P., Sołdacki D., Pączek L. Transplant Proc. 2006 Jan- Feb;38(1):173-6

How to choose a statin after kidney transplantation: case analyses.

Mucha K., Foroncewicz B., Oldakowska-J. U., Sołdacki D., Kryst P., Pączek L. Transplant Proc. 2006 Jan-Feb;38(1):161-4

Drugs selectively blocking proinflammatory cytokines and cell receptors. Sołdacki D., Mucha K., Foroncewicz B. Pol Arch Med Wewn. 2005 Jun;113 (6):609-18

Adrenomedulina – spojrzenie z perspektywy 10 lat od jej odkrycia. Baltyn J., Sołdacki D., Zygier M., Filipiak K.J. Kardiol Dypl. 2003 Oct;2(5):110-12

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

Kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Hemostazy i Chorób Metabolicznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Profesor Windyga od wielu lat zajmuje się problematyką krzepnięcia krwi, a jego zainteresowania obejmują diagnostykę i leczenie skaz krwotocznych oraz żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Jest autorem ponad 300 publikacji w tej dziedzinie, współautorem wytycznych dotyczących postepowania we wrodzonych i nabytych skazach krwotocznych, małopłytkowości oraz żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Profesor Windyga jest cenionym wykładowca i ekspertem międzynarodowym w zakresie leczenia wrodzonych skaz krwotocznych. Był członkiem Zarządu Głównego Światowej Federacji Hemofilii (World Federation of Haemophilia) w latach 2014-2018, a także współautorem Narodowych programów leczenia chorych na hemofilie i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012–2018 i 2019-2023.

Piastował także funkcję Przewodniczącego Rady Programu „Narodowego programu leczenia chorych na hemofilie i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019–2023”. Profesor Windyga uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji eksperckich (European Haemophilia Therapy Standardization Board – EHTSB, Age-related Developments and Comorbidities in Hemophilia – ADVANCE) zajmujących się opracowywaniem nowych strategii diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych, należy do Komitetu Sterującego EUHANET (European Haemophilia Network).

W latach 2012–2014 był członkiem Zarządu EAHAD (European Association for Haemophilia and Allied Disorders), a w 2013 r. przewodniczącym VI Międzynarodowego Kongresu EAHAD w Warszawie.

Profesor Windyga należał również do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w latach 2013-2019.

Dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek

Dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hematologii. Od 2002 roku pracuje w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie zorganizowała Pracownię Hemostazy oraz stworzyła zespół opiekujący się chorymi na wrodzone skazy krwotoczne w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne w Wielkopolsce. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują diagnostykę i leczenie zaburzeń hemostazy, zarówno wrodzonych skaz krwotocznych, jak i powikłań zakrzepowych u pacjentów onkologicznych, w tym poddanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Jest autorem ponad 50 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz wielu doniesień zjazdowych.

Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

Profesor uczelni, pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą astmy ciężkiej, POChP, nowych metod leczenia chorób alergicznych, terapii biologicznych, immunoterapii swoistej i nadwrażliwości na leki.

Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Autor licznych publikacji naukowych.

Doświadczenie zdobył na szkoleniach w Huddinge Sjukhus oraz Centrum Badań nad Alergiami, Karolinska Institutet w Szwecji i Ospedale Luigi Sacco we Włoszech.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Autor wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym m.in. współautor europejskich wytycznych European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), dotyczących postępowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Nauczyciel akademicki. Zastępca Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w tym członek Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit) oraz ECCO. Redaktor czasopism takich, jak BMC Gastroenterology czy World Journal of Gastroenterology.

Uczestnik licznych szkoleń i staży naukowych oraz klinicznych w kraju i zagranicą.

Laureat nagrody National Scholar Award przyznanej przez United European Gastroenterology (UEG) Federation oraz Dr Bares Award.

Członek UEG Talent Group.

Dr n. med. Paweł Dubiela

1. Kariera akademicka
- Uniwersytet Medyczny w Wiedniu – 10.2013 – dziś

- staże zagraniczne:
+ Uniwersytet w Belgradzie 09.2017
+ Uniwersytet w Liege 02.2016
+ CERM 10.2015-01.2016

2. Publikacje
- 11 publikacji IF>50

3. Nagrody i wyróżnienia:
- 2 nagrody za najważniejszą publikacje roku w dziedzinie alergologii – Polskie Towarzystwo Alergologiczne 2018 oraz 2020
- nagroda za najlepszy doktorat w dziedzinie alergologii – Polskie Towarzystwo Alergologiczne 2019
- 8 grantów międzynarodowych
- 7 nagród za najlepszą prezentacje w trakcie międzynarodowych konferencji (m.in. EAACI, FAAM, OEGAI)

Dr n. med. Maciej Dądalski​

EDUKACJA:

• 1987-1997 VIII LO im. Króla Władysława IV w Warszawie
• 1991 - 1997 I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarski uzyskany w czerwcu 1997 roku.
EDUKACJA PODYPLOMOWA:

• 2005 Specjalizacja z dziedziny Pediatrii
• 2009 Specjalizacja z dziedziny Gastroenterologii
• 2014 Specjalizacja z dziedziny Transplantologii klinicznej
• 2016 Specjalizacja z dziedziny Gastroenterologii Dziecięcej
• 2018 Rozpoczęcie kształcenia specjalizacyjnego z dziedziny Immunologii klinicznej

STOPNIE NAUKOWE:

• 2008 Stopień doktora nauk medycznych.

PRACUJE W:

• kierownik Pracowni Diagnostyki Gastroenterologicznej w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Prof. dr hab. n. med. Anna ZALEWSKA-JANOWSKA

Jest kierownikiem Zakładu Psychodermatologii zlokalizowanego w Katedrze Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Profesor Zalewska-Janowska jest lekarzem specjalistą dermatologiem- wenerologiem, alergologiem oraz immunologiem klinicznym i liderem wielodyscyplinarnego zespołu pracowników działającego zgodnie z modelem bio-psycho-społecznym medycyny. Model ten w obecnych czasach, w których izolowane podejście typu „bio” się nie sprawdziło w opiece medycznej, wydaje się być bardzo koszt-efektywnym podejściem, który zapewnia całościową opiekę dla pacjenta a także zapobiega rozwojowi zespołu wypalenia zawodowego.

Przez wiele lat Profesor Zalewska- Janowska pełniła funkcję visiting profesor w ramach programu ERASMUS na Karolinska Institutet w Sztokholmie – w Klinice Dermatologii oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie - w Klinice Dermatologii i Alergologii, Szpitala Charite. Profesor Zalewska-Janowska jest członkiem wielu międzynarodowych branżowych towarzystw naukowych, jest autorką i współautorką wielu artykułów i książek branżowych, bierze czynny udział w kształceniu studentów oraz rezydentów z zakresu posiadanych specjalizacji lekarskich i aktywnie współpracuje z zespołami psychiatrów, psychologów a także lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w roku 1996. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w 1998 roku w Instytucie Biostruktury, WUM. W latach 1997-2000 pracował jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM. W 1999 roku otrzymał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny wewnętrznej. W latach 1999-2000 pracował jako adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM. W latach 2000-2005 był zatrudniony jako stażysta podoktorancki, a następnie (2005-2008) instruktor w Beth Israel Deaconess Medical Center, szpitalu klinicznym Harvard Medical School w Bostonie, USA. W latach 2008-2012 pracował jako stażysta podoktorancki/wykładowca w University College Dublin w Irlandii. W latach 2012-2015 był liderem grupy badawczej w projekcie BASTION (sponsorowanym ze środków FP7 Unii Europejskiej), a następnie w Zakładzie Immunologii WUM liderem projektu badawczego (sponsorowanego przez Narodowe Centrum Nauki) do końca roku 2016. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2016. Od początku roku 2017 pełni funkcje kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM. Pracuje również od 2016 jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus oraz od 2015 jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, a od roku 2020 konsultantem w Narodowym Instytucie Onkologii - Panstwowym Instytucie Badawczym. Dr hab. Radosław Zagożdżon jest autorem i współautorem kilkudziesięciu pozycji naukowych głównie z dziedziny immunologii, immunoonkologii oraz biologii molekularnej nowotworów.

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obroniła pracę doktorską, której tematem była epidemiologia chorób alergicznych. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na tymże Uniwersytecie w stopniu adiunkta. Pracę zawodową rozpoczęła w Oddziale Klinicznym Pneumonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, w którym zdobywała doświadczenie kliniczne, zdała pierwsze egzaminy specjalizacyjne, a obecnie specjalizuje się z zakresu chorób płuc. Aktualnie pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii USK Nr 1 w Łodzi i w poradni przyklinicznej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji i doniesień naukowych z zakresu epidemiologii chorób alergicznych, opieki nad pacjentami chorującymi na choroby alergiczne, patomechanizmów alergii, immunoterapii alergenowej i terapii biologicznych. Jest współautorem Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy – POLASTMA oraz współtwórcą Centrum Informacji i Doskonałości Leczenia Pokrzywki - UCARE w USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi w ramach międzynarodowej sieci GA 2 LEN. Ponadto jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, w którym pełni funkcję Skarbnika w Zarządzie Głównym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, i Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Prywatnie ceni sobie czas spędzany z Rodziną, lubi podróże dalekie i bliskie oraz dobrą książkę.

Dr n. med. Małgorzata Sokołowska

Dyplom lekarza uzyskała w lipcu 2006r. Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie Członek Studenckiego Koła Naukowego (Klinika Dermatologii PAM) Prezentacja doniesień: Ogólnopolskie Sesje Naukowe w 2005 i 2006r.; Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Naukowego w 2007 r. Tytuł specjalisty w dziedzinie Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM uzyskała w 2014r. Tytuł specjalisty w dziedzinie Alergologii PUM uzyskała w 2018r.

Od 2016 członek Sekcji HAE przy PTA. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych i polskich konferencjach zajmujących się tematyką Wrodzonego Obrzeku Naczynioruchowego (HAE). Jest lekarzem zajmujacym sie diagnostika, leczeniem pacjentów ze schorzeniem HAE na terenie województwa zachodnipomorskiego. Współautor prac: „Postepowanie we wrodzonym Obrzeku naczynioruchowym z niedoborem inhibitora C-1-stanowisko Sekcji HAE Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Część I: klasyfikacja, patofizjologia, objawy kliniczne i rozpoznanie“ (2018) oraz „Postepowanie we wrodzonym Obrzeku naczynioruchowym z niedoborem inhibitora C-1-stanowisko Sekcji HAE Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Część II:leczenie i zapobieganie napadom, monitorowanie choroby i postępowanie w sytuacjach szczególnych“ (2018)

Aktywność zawodowa: 1. Udział w realizacji programu nauczania Kliniki Dermatologii PUM oraz Zakładu Alergologii PUM w języku polskim i angielskim 2. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) od 2009 r. 3. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) od 2015 r.

ZAINTERESOWANIA POZAZAWODOWE: BIEGACZKA, FANKA JOGI I TAŃCA

Prof. Karl-Johan Malmberg (M.D. Ph.D).

Is a specialist in hematology with 15 years of experience in NK cell research, and was recently awarded a “Toppforsk” (Internationally leading scientist) grant from the Research Council of Norway.

He is Director of the OUH strategic research area in cell therapy (Strat-Cell) and Scientific Director (20%) of a new National Core Facility for Advanced Cell and Gene Therapy.

He is a partner in two H2020 network grants and one NIH grant and has led several clinical trials, including the first haploidentical NK cell therapy trial against MDS Clin. Cancer Res 2018. KJM is a visiting professor at the Karolinska Institute and leads an international team of 20 scientists.