Zapraszamy do udziału w specjalistycznych spotkaniach Immunologia Płuca 2021. Warsztaty prowadzi Pan Doktor Dariusz Sołdacki a uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Zrozumienie mechanizmów immunologicznych odpowiedzi przeciwinfekcyjnej i przeciwnowotworowej ułatwia świadome podejmowanie decyzji terapeutycznych i profilaktycznych przez lekarzy każdej specjalizacji. Choroby płuc są ściśle związane z układem immunologicznym, ponieważ oprócz skóry i przewodu pokarmowego, to właśnie układ oddechowy stanowi drogę kontaktu organizmu człowieka ze światem zewnętrznym. Po zakończeniu warsztatów immunologicznych dla dermatologów, przyszedł czas na spotkania immunologiczne dla pulmunologów. Podczas warsztatów przejdziemy drogę od immunologii podstawowej układu oddechowego, ale w ujęciu praktycznym dla pulmunologów, laryngologów, internistów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Następnie przedstawimy choroby zapalne w układzie oddechowym, immunologię włóknienia płuc. Zakończymy przedstawieniem aspektów immunologicznych i pozaimmunologicznych nowotworów w obrębie układu oddechowego. Wykłady będą prowadzone przez ekspertów w poruszanych dziedzinach, a podczas dyskusji interdyscyplinarnej będzie okazja zadawania pytań prowadzącym. W skondensowanej formie przejdziemy od podstawowych problemów związanych z układem immunologicznym układu oddechowego i błon śluzowych, po procesy przewlekłe i nowotwory. Taka intelektualna podróż powinna być przyjemna i pożyteczna zarówno dla pulmunologów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Immunologia Płuca 2021, 06 listopada

Wydarzenie

Zapraszamy Państwa do udziału w transmisji online konferencji z cyklu „Immunologia Płuca 2021" Lublin